Vattenfrågan på Koster

Diskussioner med Strömstads kommun har länge pågått om hur vatten och avlopp ska hanteras på Kosteröarna.  Här finns delar av dokumentationen samlad.

2023
Vattenskyddsområdena som infördes på Koster 2011 har nu upphört. Därmed behöver ni som markägare inte längre ansöka om tillstånd för att borra eller gräva efter vatten!
Vad som däremot är viktigt är att ni som markägare känner till vilka skyldigheter markägaren har i ett kommande borrprojekt. Det gäller bland annat att försäkra er om att inte er nya brunn skadar de närliggande brunnarnas kvalitet (t.ex. saltinträngning) eller tillgång till vatten
Detta framgår av SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökning) hemsida och folder Normbrunn16 med rubriken ”Vägledning för att borra brunn”.
Ett antal fastighetsägare på Koster är inplanerade för borrning redan nu i höst.
För er som är intresserade, tag kontakt med certifierad brunnsborrare för inplanering under nästa år.

VA-Gruppen / Göran Lyth goran@lyths.se 0708793554
Torbjörn Stjernberg torbjorn.stjernberg@gmail.com 0708369464

2022
Kunskapscentrum vatten och avlopp

En resursgrupp i va-frågor har bildats bestående av Göran Lyth, Torbjörn Stjernberg, Anders Börresen, Mats Lohmander och Ulf Nankler. Tanken är att gruppen ska dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter i va-frågor till kosterbor. Läs mer på Kosternämndens hemsida.

2021
Från Ö-råd 2021-11-20

  • Överföringsledningen – projektet slopas
  • Revidering av vattenskyddsområden – pågår
  • Borrförbud på Nordkoster - ska tas bort
  • Lokala lösningar och gemensamhetsanläggningar – lokaliseras på platser där det bevisligen finns gott om vatten
  • Kunskapscenter – bör etableras
  • Reservvattenplatser – utses/bildas
  • Vatten- och brunnsinformation – utnyttja professor Roland Barthel (Göteborgs Universitet) för fortsatt arbete med ”Alternativ 3”

2018

2017

2016

2015

2014

2013