Vattenfrågan på Koster

Diskussioner med Strömstads kommun har länge pågått om hur vatten och avlopp ska hanteras på Kosteröarna.  Här finns delar av dokumentationen samlad.

2021
Från Ö-råd 2021-11-20

  • Överföringsledningen – projektet slopas
  • Revidering av vattenskyddsområden – pågår
  • Borrförbud på Nordkoster - ska tas bort
  • Lokala lösningar och gemensamhetsanläggningar – lokaliseras på platser där det bevisligen finns gott om vatten
  • Kunskapscenter – bör etableras
  • Reservvattenplatser – utses/bildas
  • Vatten- och brunnsinformation – utnyttja professor Roland Barthel (Göteborgs Universitet) för fortsatt arbete med ”Alternativ 3”

2018

2017

2016

2015

2014

2013