Vattenfrågan på Koster

Diskussioner med Strömstads kommun har länge pågått om hur vatten och avlopp ska hanteras på Kosteröarna.  Här finns delar av dokumentationen samlad.

2022
Kunskapscentrum vatten och avlopp

En resursgrupp i va-frågor har bildats bestående av Göran Lyth, Torbjörn Stjernberg, Anders Börresen, Mats Lohmander och Ulf Nankler. Tanken är att gruppen ska dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter i va-frågor till kosterbor. Läs mer på Kosternämndens hemsida.

2021
Från Ö-råd 2021-11-20

  • Överföringsledningen – projektet slopas
  • Revidering av vattenskyddsområden – pågår
  • Borrförbud på Nordkoster - ska tas bort
  • Lokala lösningar och gemensamhetsanläggningar – lokaliseras på platser där det bevisligen finns gott om vatten
  • Kunskapscenter – bör etableras
  • Reservvattenplatser – utses/bildas
  • Vatten- och brunnsinformation – utnyttja professor Roland Barthel (Göteborgs Universitet) för fortsatt arbete med ”Alternativ 3”

2018

2017

2016

2015

2014

2013