Handelshamnar på Koster

Kosteröarna har 5 angöringsbryggor för Västtrafik.
Korshamn, Långegärde och Kilesand på Syd.Koster.
Västra bryggan och Vettnet på Nord-Koster.