Koster

Koster är ett litet samhälle på två öar. Den bofasta befolkningen är omkring 250 personer, ca 100 st på Nordkoster och ca 150 st på Sydkoster. Kosteröarna är inte bara en turistort utan också ett samhälle med skola, dagis, affär och bättre möjligheter för äldre att bo kvar. Kosters Samhällsförening vill med denna webb-plats informera om Kosters samhälle. Vilken service som finns, vilka frågor som är aktuella och vad som sker.  Läs mer.

Information till medlemmar i Kosters Samhällsförening
Vill du få information från Kosters Samhällsförening till din mejladress så klicka här och fyll i formuläret.


Du kan även följa Kosters Samhällsförening och Kosters Framtid på Facebook                    

Nyheter

Julmarknad hålls den 30/11 kl 13-16 i KSK   
Kosterkörens julkonsert är den 15/12 kl. 15.00 i Kyrkan. Solist i år är Viktoria Tyft som spelar dragspel och sjunger för oss.

Nu vänder det!
Information och samtal om samhället Kosteröarna
Välkommen till
Öråd på Koster
25 juli kl. 18 - 20
på Fiskargården, Västra Bryggan Nordkoster

Teman:
AB Kosters Framtid och dess verksamhet:
Bostadsfrågan och service
Kommunens ambition att bygga bostäder på Filjestad
Kosternämndens arbete med kommunikationer, service, dialogmöte med Strömstads kommun.
 
 
Kosternämnd och Kosters Samhällsförening önskar alla välkomna!

Projekt

Kosters samhällsförening har beviljats stöd från jordbruksverket för att jobba med Kosters nya boende.

Syftet med projektet är att hitta förutsättningar för att genomföra nybyggnation för de som vill flytta till Koster med inte har en stark ekonomi. 

Målet med projektet är att ta fram en färdig organisation för att ta sig an ett byggprojekt för bostäder.

Projektet består i att analysera olika alternativ av bostäder och ta fram en rapport för bästa möjliga modell för byggnationen. Denna rapport ska kunna tillämpas i områden som har liknande problematik som Koster.

Projektet är till för de som vill att Koster ska förbli ett levande samhälle och behålla den service som finns, för företag som behöver rekrytera personal för att få kontinuitet och effektivt kunna verka året om, för yrkesverksamma personer som vill prova livet på landsbygden men där tröskeln in på bostadsmarkanden är för hög.

Läs mer