Koster

Koster är ett litet samhälle på två öar. Den bofasta befolkningen är omkring 250 personer, ca 100 st på Nordkoster och ca 150 st på Sydkoster. Kosteröarna är inte bara en turistort utan också ett samhälle med skola, dagis, affär och bättre möjligheter för äldre att bo kvar. Kosters Samhällsförening vill med denna webb-plats informera om Kosters samhälle. Vilken service som finns, vilka frågor som är aktuella och vad som sker.  Läs mer.

Information till medlemmar i Kosters Samhällsförening
Vill du få information från Kosters Samhällsförening till din mejladress så klicka här och fyll i formuläret.


Du kan även följa Kosters Samhällsförening på Facebook                    

Nyheter

Kalender

Torsdag 1 mars kl 17-19 på Fiskargården
Den Lokal Ekonomiska Analysen är just avslutad.
Arbetet i de olika projektgrupperna startar

Söndagen 11 mars, kl 15.00-17.00 i Naturum
Filmklubben visar AMELIA

Söndag 18 mars, kl 11:00 i KSK-huset
Årsmöte i Kosters Sportklubb

Långfredag 30 mars, start mellan 13,30-14,00 vid KSK-huset
Poängpromenad

Söndagen 8 april, kl 15.00-17.00 i Naturum
Filmklubben visar SUPERSWEDE