Koster

Koster är ett litet samhälle på två öar. Den bofasta befolkningen är omkring 250 personer, ca 100 st på Nordkoster och ca 150 st på Sydkoster. Kosteröarna är inte bara en turistort utan också ett samhälle med skola, dagis, affär och bättre möjligheter för äldre att bo kvar. Kosters Samhällsförening vill med denna webb-plats informera om Kosters samhälle. Vilken service som finns, vilka frågor som är aktuella och vad som sker.  Läs mer.

Information till medlemmar i Kosters Samhällsförening
Vill du få information från Kosters Samhällsförening till din mejladress så klicka här och fyll i formuläret.


                   

Information från Bohusläns Skärgårdsråd

Vårdkedjan i Bohusläns och Göteborgs skärgård fungerar ej i nuläget för lindrigt sjuka

Tyvärr finns ännu inte en lösning för vårdkedjan gällande testning av covid-19 för skärgårdsbor på öar.

Öbor/vi måste ombesörja resan in i land på egen hand då vi bryter mot smittskyddslagen om vi reser med personfärjorna in till testning.

VGR lovar en lösning på situationen. Tidshorisonten är i dagsläget oklar. Mer information kommer efter helgerna. 

Vi beklagar igen att ingen lösning tagits fram för öbor ännu och fortsätter vårt arbete med att trycka på VGR för att nå en snabb lösning. 

Detta gäller tills vidare, info från Krisledningen VGR, citat:

Blir du sjuk och behöver sjukhusvård, då gäller ordinarie vårdkedja 112 (alternativt om enskild har ringt 1177 och de gör den bedömningen) och då kommer ambulans.

VGR har i nuläget ingen möjlighet att ordna med persontransport för enskild som har lätta symptom och önskar att provtagning för covid-19 och har inte heller möjlighet att skicka ut legitimerad personal som genomför provtagning. Det innebär att enskild som bor i aktuella områden själva får ombesörja transport när man har symptom (inga allvarliga besvär) och önskar provtagning.


Slut på citat.

Kollektivtrafik och/eller personfärjorna får EJ användas för resa till/från testningen. I detta läge är den med symptom klassad som potentiell smittbärare av samhällsfarlig sjukdom.

Bohusläns Skärgårdsråd har sedan en tid tillbaka anmält denna problematiska situation och brist i vårdkedjan till Länsstyrelsen och VGR, samt till vår egen riksorganisation Skärgårdarnas Riksförbund. 
 

Projekt

Västra Götalandsregionen sponsrar uppstart av serviceverksamhet på Koster

Samhällsföreningen har erhållit stöd från VGR för ett projekt inom "socialt entreprenörskap". Projektet genomförs i samverkan med Kosters Framtid och löper från januari-september och syftar till att bygga upp en organisation för lokal service på Koster. Verksamheten inriktas på administrativa tjänster och fastighetsservice. Målet är att etablera en servicefunktion som kan betjäna företag och föreningar liksom fastighetsägare. Utöver VGR har även Strömstad kommun, Länsstyrelsen och Kosterstiftelsen lämnat stöd till projektet.

Kosters samhällsförening har beviljats stöd från jordbruksverket för att jobba med Kosters nya boende.

Syftet med projektet är att hitta förutsättningar för att genomföra nybyggnation för de som vill flytta till Koster med inte har en stark ekonomi. 

Målet med projektet är att ta fram en färdig organisation för att ta sig an ett byggprojekt för bostäder.

Projektet består i att analysera olika alternativ av bostäder och ta fram en rapport för bästa möjliga modell för byggnationen. Denna rapport ska kunna tillämpas i områden som har liknande problematik som Koster.

Projektet är till för de som vill att Koster ska förbli ett levande samhälle och behålla den service som finns, för företag som behöver rekrytera personal för att få kontinuitet och effektivt kunna verka året om, för yrkesverksamma personer som vill prova livet på landsbygden men där tröskeln in på bostadsmarkanden är för hög.