Kosters Sportklubb
Sveriges västligaste sportklubb                                                       Est. 1961

Kosters sportklubb (i daglig tal kallad KSK) är en ideell förening som drivs av frivilliga krafter.
KSK arbetar med idrotts och fritidsaktiviteter som främjar en aktiv och social samvaro.
KSK äger och driver en fastighet med en byggnad som inrymmer gym, gymnastiksal, bastu, kök, kontor, postsortering mm.
Gymmet kan användas om man är medlem och löser gymkort.
Byggnaden är lokaliserad vid Torget (ICA-affären) bakom brandstationen, Sydkoster
KSK sköter även fotbollsplanen i folkmun benämnd ”Mullevi” som ligger på Kileslätten på Sydkoster.
Kosters sportklubb vänder sig till alla fastboende, fritidsboende eller besökare till Kosteröarna..

Läs mer på KSK:s hemsida