Kosternämnden 

Kosternämnden har tillkommit på begäran av politikerna i Strömstad tillsammans med Örådet på Koster. Vi har genom Kosternämnden skapat ett partipolitiskt obundet forum, där vi öbor på ett parlamentariskt vedertaget sätt kan uttrycka en majoritetsuppfattning i viktiga frågor. Röstberättigade personer är alla mantalsskrivna kosterbor fyllda 16 år. Läs mer på Kosternämndens hemsida.