Hyreslägenheter

Hyreslägenheter finns som endast är avsedda för permanentboende. Var de inte det skulle de snart bli semesterlägenheter. Så har skett tidigare med andra hyresfastigheter. Avsikten med kommunala hyresrätter är att ge yngre och barnfamiljer en chans till rimligt boende. Lägenheterna är välplanerade, trevligt byggda och smälter bra in i skärgårdsmiljön. Lägeheterna finns både på Syd- och Nordkoster.

Om du vill läsa mer om husen  gå då till Strömstadsbyggen.

Strömstadsbyggens hus på Sydkoster