Hemtjänsten

Som boende på Koster kan man ansöka om hemtjänst via Strömstads kommuns biståndshandläggare och få hjälp med tex mat, städning, handling, social tillsyn, personlig hygien och annat.
På bistånd ansöker man även om trygghetslarm.

Hemtjänsten på Koster bemannas med fem undersköterskor. (Varav 1 bor på Koster). Undersköterskorna utför biståndsbedömda insatser och hälso-och sjukvårdande insatser på delegation av sjuksköterska.
Hemtjänsten har en egen lokal där man har kontor och övernattningsmöjlighet – även hemsjukvårdens sjuksköterskor använder lokalen när man har insatser på ön.
Hemtjänsten är bemannad dygnet runt, nattetid med sovande jour för att kunna besvara trygghetslarm.
Hemtjänsten på Koster är en del av Strömstads kommuns hemtjänst.
Undersköterskorna i Strömstads kommuns hemtjänst utför insatser både på Koster och i Strömstad och täcker upp för varandra vid frånvaro.
På Nordkoster finns tillgång till elbil i samarbete med hamnföreningen.