Kosters Hembygdsförening

Vid Långegärde Brygga Sydkoster visas
föremål, stor fotoutställning,,
försäljning av böcker, vykort m.m.
om Koster
 
2024 års temautställning är
” Kaffetåren den bästa är”

Årets fotoutställning är
Blandade foton från arkiven

Makrillfisket på Koster har blivit en fast utställning.


Öppet dagligen:
16.00 – 19.00
23 juni – 18 augusti
 
VÄLKOMMEN !

Övriga tider efter överenskommelse

Göran Larsson Tel. 0526-20340, 070-6704086
e-post kostershbf@gmail.com

På Hamnholmen utanför Ekenäs på Sydkoster fanns ett litet sillsalteri. Det brann ner och ägarna, bröderna Sylvander från Strömstad, beslöt att bygga ett nytt större salteri vintern 1889-1890. Sillfisket blev allt sämre mot slutet av 1890-talet och sill av sämre kvalitet var inte lämplig för saltning vilket gjorde att verksamheten upphörde 1897 och lokalerna användes som magasin och reparationslokal för garn och vadar.
1918 revs byggnaden bit för bit och fraktades till dess nuvarande plats i Kostersundet på Långegärde där salteriet användes vidare till makrillsaltning under somrarna. Byggnaden kom att kallas Sibirien. Till isningen användes en iskrossningsmaskin som stod i en liten utbyggnad på västsidan. Saltad makrill från Koster exporterades främst till Amerika.
Omkring 1930 avtog makrillfisket . Sibirien användes under decennier som lagerlokal och sjöbod tills Långegärde Fiskhamnsförening övertog byggnaden1980. Den nybildade Kosters Hembygdsförening satte igång en aktion att rädda salteriet undan rivning och Sibirien är idag en kulturminnesskyddad byggnad som används till hembygdsmuseum, hemslöjdsbutik och skaldjursrestaurang.

Temautställning 2021 - Kvinnor på Koster
Temautställning 2019 - Makrillfiske på Doggers bankar och vid Koster
Temautställning 2016 - Textilutställning
Temautställning 2015 - Medeltida sjöfart - Historiska bilder från Koster
Temautställning 2014 - Kosters Fyrar -  dokumentation i bilder av Bengt Rydberg
Temautställning 2013 - Hummerfisket -  Historiska bilder och dokumentation om Kosters butiker
Temautställning 2012 - Hummerfisket samt bilder från Koster av Lennart Adolfsson

Temautställning 2011 - Bilder från Ramsö och kosterhantverk

Temautställning 2010 - Lotsåldermangården på Nordkoster från Sven Edvard Costers hem

Temautställning 2009 - Historiskt båtbyggeri
 

På fredagsträffarna i Sibirien håller vi på att jobba fram årets utställning i museet. Vi tar tacksamt emot foton som vi scannar av och visar. Även foton från 1960-70-talen är nu historia. Det är över 50 år gamla fotominnen. Prata med Göran.
Vi är många som ställer upp några dagar i sommar och är värdar i museet. Vi är två varje gång och vi träffar många intresserade av foton och föremål som visar öarnas historia. Men vi behöver blir fler som hjälper till i museet. Hör av Dig till oss.
Om Du inte är medlem i hembygdsföreningen ännu, så är det kontonr. 328965-9 eller Swish 1235801212
Det kostar 100 ;- per år. Välkomna som medlemmar. Skriv din adress och tel nr på talongen,  skriv meddelande ” ny medlem” vid swish.