Koster Folkbildnings Institut  2021-2023


Projekt
I samarbete med Strömstad akademi drivs ett projekt Fossilsnålt Koster. I detta ingår olika personer från Koster och även ett par politiker från Strömstad. Man siktar på att få ekonomiskt stöd från olika myndigheter.  Målet är att tillskapa en modell och en pilotanläggning
 I september 2020 ordnades en visning på en offgridanläggning  ( som producerar och kan  lagraa el )utanför Göteborg i samarbete med Strömstad akademi och Rotary.
Finns utförligt beskriven  inklusive med foton i månadsbrevet  för  september  2020 (stromstadakademi.se)

Föreläsningar. Kurser
Nu under hösten 2023 planeras 2 kurser
a för privat personer
b för storförbrukare
Kurserna kommer troligen huvudsakligen vara online. Tidigare kurser har varit avgiftsfria
De kommer ske i samverkan med Strömstad akademi Vuxenskolan, energirådgivare och andra
Anmäl ditt intresse till gudmundbergqvist@hotmail.com och ange vilken av kurserna du vill deltaga i.
Anmälan före den 10 september

Under 2018-2019 hölls flera kurser kring solel.
Under 2020-2021 var planerade kurser på Koster i samarbete med studieförbundet
Vuxenskolan. Dessa dock ej blivit av dels pg av pandemin dels då man ej fått tillräckligt många deltagare
Under 2022 planeras i samarbete med Vuxenskolan  zoom kurser  kring några av Strömstad akademis utgivna böcker kring
 Hälsa och miljö .värderingar, och pandemier.
Ledare och föredragshållare  kommer vara professorer från Strömstads akademi
Om tillräckligt många deltagare och intresse kommer seminarier förläggas till Koster. 
 
 
 

Våren 2017 bildades en ideell förening 
Koster Folkbildnings Institut som i samarbete med olika föreningar och institutioner på Koster kommer arrangera föreläsningar och kurser. Den är sidoordnad till Strömstad Akademi vilket garanterar god tillgång till föreläsare och kursledare. Under 2017 har hållits ett seminarium på Naturum om solenergi i april och en föreläsning den i juli också kring solel som hölls både på Kostergården och Naturum.

Styrelsen är för 2022 är ordför G Bergqvist. för Strömstad Akademi  Lars Broman, för Strömstad Kommun Kerstin Karlsson , Anders Gustavsson och som kassör Ingemar Edwardsson. Som revisor Hans Inge Sältenberg

Här de första paragraferna i stadgarna:

§1 Ändamål och säte
Koster Folkbildnings Institut ( KFI )är en politisk och religiöst oberoende ideell förening med uppgift att verka för olika utbildningsaktiviteter på Koster i samarbete med olika föreningar , institutioner och grupper. Målet är en verksamhet som bidrar till Kosters överlevande som en året runt ö.
Föreningen säte är Koster, Strömstads kommun. Koster Folkbildnings Institut är en förening sidoordnad Strömstads Akademi

§2 Sammansättning
Medlemmar i föreningen kan vara dels enskilda personer dels juridiska personer som föreningar kommuner, landsting och bolag.

Vill du ha mera information eller bli medlem. Kontakta Gudmund Bergqvist 
e-post gudmundbergqvist@hotmail.com 
tel 070-5378171