Förenings-verksamhet på Koster

På Kosteröarna finns många föreningar allt ifrån Samhällsföreningen, Vägföreningar, Hembygdsföreningar till enskilda föreningar.

En sammanställning har gjort av alla föreningar och vilka kontaktpersonerna är. Till de föreningar som har egna hemsidor har länkar lagts in.

Invigningen av nationalparken