PÅ KOSTERÖARNA

Kosteröarna Kosteröarna

Koster är ett litet samhälle på två öar. Koster är inte bara en turistort utan också ett samhälle med skola, dagis, affär och numera bättre möjligheter för äldre att bo kvar. Tack vare turismen är förbindelserna med fastlandet mycket bra och fortsätter att förbättras. Det går utmärkt att pendla till ett arbete. Företagsamheten är stor och omkring 60 företag är etablerade på öarna.
Föreningslivet är intensivt under vintern. Samhällsförening, hembygdsförening, vägföreningar, hamnföreningar, företagarförening, odlarförening och bredbandsförening är exempel på några som aktivt arbetar inom olika områden. När föreningarna behöver ytterligare hjälp, t.ex. att driva en fråga i kommunen, används Kosternämnden. Det är opolitiskt valda ledamöter i en nämnd. Den fungerar som paraply över föreningarna och samlar till enighet för en bättre kontakt med kommunen. Linfärjan är ett exempel på arbete som har gett resultat.

Medelåldern är hög, inte minst beroende på att sommargästerna bosätter sig på Koster då de uppnått pensionsålder. Många norska familjer har under de senaste åren skaffat sig hus på Koster, och tillbringar var och varannan helg på öarna, vilket gynnar såväl Kostermarin som den åretrunt öppna affären på Sydkoster.

Koster är en unik plats och en turistmagnet som attraherar allt fler besökare främst sommartid. Huspriserna är höga och inga hyresrätter har byggts på snart 20 år. Den fasta befolkningen minskar och det levande samhället är hotat. För att motverka detta har vi startat AB Kosters Framtid!