Kosters samhällsförening har beviljats stöd från jordbruksverket för att jobba med Kosters nya boende.

Syftet med projektet var att hitta förutsättningar för att genomföra nybyggnation för de som vill flytta till Koster med inte har en stark ekonomi. 

Målet med projektet var att ta fram en färdig organisation för att ta sig an ett byggprojekt för bostäder.

Projektet består i att analysera olika alternativ av bostäder och ta fram en rapport för bästa möjliga modell för byggnationen. Denna rapport ska kunna tillämpas i områden som har liknande problematik som Koster.

Projektet är till för de som vill att Koster ska förbli ett levande samhälle och behålla den service som finns, för företag som behöver rekrytera personal för att få kontinuitet och effektivt kunna verka året om, för yrkesverksamma personer som vill prova livet på landsbygden men där tröskeln in på bostadsmarkanden är för hög.