Kosters framtid

Koster är en unik plats och en turistmagnet som attraherar allt fler besökare främst sommartid. Huspriserna är höga och inga hyresrätter har byggts på snart 20 år. Den fasta befolkningen minskar och det levande samhället är hotat. För att motverka detta har samhällsföreningen varit med och startat AB Kosters Framtid!

De vill utveckla Koster som samhälle, verka för nya bostäder, sponsra lokala verksamheter och attrahera nya Kosterbor.

Koster Service, en fristående del av AB Kosters Framtid, som utför tjänster för andra Kosterbor, lokala företag & föreningar.