Kosters samhällsförening

Kosters samhällsförening bildades 1977 och finns för att bidra till att stärka Kosters intressen och utveckling.  Det sker i samarbete med bl.a. Kosternämnden (som är vald av alla Kosterbor i samband med de allmänna valen). En konkret uppgift är att producera och sprida information. Det sker bl a genom dessa sidor på nätet. Vi ger även ut ”Kosterkuriren” som är ett informationsblad som årligen delas ut i brevlådorna och som beskriver olika föreningars verksamheter på Koster. Vår medlemsavgift går i huvudsak till utgifter för denna informationsverksamhet.

Styrelsen för Kosters samhällsförening väljs vid ett årsmöte där betalande mantalsskrivna medlemmar har rösträtt. Medlemskap är förbehållet personer som är mantalsskrivna på Koster. Är du inte mantalsskriven på Koster, men betalar medlemsavgiften (vilket många delårsboende  gör) betraktas du som stödmedlem. Vi vet att många fler än de ca 250 mantalsskrivna kosterbona är djupt engagerade i Kosters framtid och deltar i ö-råd och andra verksamheter för att ge uttryck för detta intresse.

Kosters samhällsförening är engagerad i frågor som gäller service och infrastruktur på öarna. Den största frågan just nu, som berör alla fastighetsägare på Koster, gäller framtida vatten- och avloppslösningar. Kosternämnden och samhällsföreningen har bägge engagerat sig i, och sökt alternativ till Strömstads tekniska förvaltnings mycket dyra lösningsförslag som bl.a. innebär att fastighetsägarna skall bekosta en överföringsledning till fastlandet.

Men mer generellt är samhällsföreningens roll att – oftast i samspel med enskilda kosterbor eller kosterföreningar -  bevaka olika områden och komma med förslag, initiativ och reaktioner – t.ex. vad gäller skolan, äldrefrågor, transporter, samhällsplanering.

Information till medlemmar i Kosters Samhällsförening
Vill du få information från Kosters Samhällsförening till din mejladress så klicka här och fyll i formuläret.