Räddningstjänsten

Räddningstjänst finns på båda öarna.
Räddningstjänsten larmas via tel.112 och rycker ut vid brand eller akuta ambulans larm. Personalen har utbildning i sjukvård och HLR och samarbetar med ambulansen i Strömstad.