Posten på Koster

Posten för Nord- och Sydkoster hanteras av lantbrevbärare.

Ordinarie lantbrevbärare är Hannah Öberg. Hon nås på telefon 070-3708697 

Postens sorteringsställe ligger i KSK-huset på Sydkoster.