Hemtjänsten

Den som behöver hjälp i hemmet får det av hemtjänstens vårdbiträden. Idag är det 4 stycken anställda av Strömstads kommun. Samtliga är boende på Koster. Hemstjänsten servrar båda öarna och har till sin hjälp en elbil. Strömstads kommun har hyrt ett kontor på KIFAB där de anställda kan ha mediciner och tala ostört.