Kosters Sportklubb

Program 2018

Årsmöte i Kosters Sportklubb i KSK-huset på Sydkoster söndag 18/3 kl. 11.00 

Poängpromenad långfredag 30 mars, start mellan 13,30-14,00 vid KSK-huset

Loppis under veckorna 26-31 2018

Avgifter och hyror
 

Styrelse 2018
Ordförande Ima Andersson
Kassör Håkan Eriksson
Sekreterare Tor Söderlund
Ledamot Hanna Öberg
Ledamot Putte Johander
Suppleant Ann-Sofi Wallteng
Suppleant Ida Tauru
 

Kontaktperson: Ima Andersson

E-mail:  ksk61@hotmail.se, ima_andersson@hotmail.com

Kontaktperson loppis Ingeborg 0526-20340