Koster Folkbildnings Institut

Kosters Folkbildnings Institut anordnar en studiecirkel under hösten 19-vintern 20  kring solel.
Speciellt för företagare men även andra är välkomna
4 sessioner a 2-3 timmar. Tider kommer kunna diskuteras så passar så många som möjligt

Teori, praktik, ekonomi, ansökningar, bidrag
Enstaka personer kan deltaga via Skype eller Facetime
Start möjligen slutet av sept-19
Kommer ledas av specialister på solel.
Plats: Kommer vara på Koster. Första möte Lerstångsvägen 16. SydKoster

Max antal deltagare 10
Ingen kursavgift

A
Studiecirkel  soleneregi(mot företagare men andra också välkomna)
Teori,praktik, ekonomi, ansökningsförfarande etc

4 sessioner om 2-3 timmar.  placerade under höst 19-vinter 20

Deltagande via Skype , Facetime kan vara möjligt för enstaka personer
 Föredragshållare: experter
Start Slutet av september 19 


B
TRE 2 dagars kurser  på Koster
i följande ämnen
a. Barnbarnens århundrade
b  Hälsa och Miljö
c. Värderingar
Föredragshållare kommer vara professorer vid Strömstad akademi
Gruppdiskussioner i anslutnng till föreläsningar.Kurslitteratur.

Start tidigast slutet oktober 19. För kurs skall ske minst 5 anmälda
Anmälan  till gudmundbergqvist@hotmail.com

 tel 0705378171

Våren 2017 bildades en ideell förening 
Koster Folkbildnings Institut
som i samarbete med olika föreningar och institutioner på Koster kommer arrangera föreläsningar och kurser. Den är sidoordnad till Strömstad Akademi vilket garanterar god tillgång till föreläsare och kursledare. Under 2017 har hållits ett seminarium på Naturum om solenergi i april och en föreläsning den i juli också kring solel som hölls både på Kostergården och Naturum.

Styrelsen är för 2018 är ordför G Bergqvist. för Strömstad Akademi  Lars Broman, för Strömstad Kommun Kerstin Karlsson (barn och utbildningsnämnden), Anders Gustavsson och som kassör Ingemar Edwardsson. Som revisorer Hans Inge Sältenberg och Rolf Pettersson.

Här de första paragraferna i stadgarna:

§1 Ändamål och säte
Koster Folkbildnings Institut ( KFI )är en politisk och religiöst oberoende ideell förening med uppgift att verka för olika utbildningsaktiviteter på Koster i samarbete med olika föreningar , institutioner och grupper. Målet är en verksamhet som bidrar till Kosters överlevande som en året runt ö.
Föreningen säte är Koster, Strömstads kommun. Koster Folkbildnings Institut är en förening sidoordnad Strömstads Akademi

§2 Sammansättning
Medlemmar i föreningen kan vara dels enskilda personer dels juridiska personer som föreningar kommuner, landsting och bolag.

Vill du ha mera information eller bli medlem. Kontakta Gudmund Bergqvist 
e-post gudmundbergqvist@hotmail.com 
tel 070-5378171