Koster Folkbildnings Institut

Våren 2017 bildades en ideell förening Koster Folkbildnings Institut som i samarbete med olika föreningar och institutioner på Koster kommer arrangera föreläsningar och kurser. Den är sidoordnad till Strömstad Akademi vilket garanterar god tillgång till föreläsare och kursledare. Under 2017 har hållits ett seminarium på Naturum om solenergi i april och en föreläsning den i juli också kring solel som hölls både på Kostergården och Naturum.

Styrelsen är för 2018 är ordför G Bergqvist. för Strömstad Akademi  Lars Broman, för Strömstad Kommun Kerstin Karlsson (barn och utbildningsnämnden), Anders Gustavsson och som kassör Ingemar Edwardsson. Som revisorer Hans Inge Sältenberg och Rolf Pettersson.

Här de första paragraferna i stadgarna:

§1 Ändamål och säte
Koster Folkbildnings Institut ( KFI )är en politisk och religiöst oberoende ideell förening med uppgift att verka för olika utbildningsaktiviteter på Koster i samarbete med olika föreningar , institutioner och grupper. Målet är en verksamhet som bidrar till Kosters överlevande som en året runt ö.
Föreningen säte är Koster, Strömstads kommun. Koster Folkbildnings Institut är en förening sidoordnad Strömstads Akademi

§2 Sammansättning
Medlemmar i föreningen kan vara dels enskilda personer dels juridiska personer som föreningar kommuner, landsting och bolag.

Vill du ha mera information eller bli medlem. Kontakta Gudmund Bergqvist 
e-post gudmundbergqvist@hotmail.com 
tel 070-5378171