Styrelse

Styrelsen för Kosters samhällsförening väljs vid ett årsmöte där betalande mantalsskrivna medlemmar har rösträtt. 

Ordförande

Namn - Mats Lohmander

E-post -  lohmander@gmail.com

Telefon - 076-3113270

Mats bor på Gullvivevägen på Sydkoster.

Ledamot

Namn -  Lars Båld

E-post -  labald27@gmail.com

Telefon - 070-741 20 76
 

Ledamot

Namn - Helene Andersson Novela

E-post -  helenenovela@gmail.com  ​
Helene bor på Sydkoster.

Ledamot

Namn - Lena Lundorff

E-post -  lena.lundorff@gmail.com

Telefon - 076-4197718

Lena bor på Kyrkosund, Sydkoster

Suppleant

Namn - Tom Hemréus

E-post -  tom.hemreus@gmail.com

Telefon -  

Kassör

Namn - Monika Broberg

E-post -  monika.broberg@gmail.com

Telefon -  070-948 0258

Monika bor på Bergdalen Sydkoster. Kolla när hon visar sin ullkonst!

Sekreterare

Namn -  Olle Ekström

E-post -  olle.ekstrom@gmail.com

Telefon -  070-526 3535
Olle bor på Röd på Sydkoster och är den som primärt ansvarar för hemsidorna.

Ledamot

Namn -  Emanuel Ericsson

E-post -  emanuelericsson97@hotmail.com

Telefon 
 

Suppleant

Namn -  Erik Johansson

E-post - erik@ekkoop.se

Telefon -  073 032 35 23