Styrelse

Styrelsen för Kosters samhällsförening väljs vid ett årsmöte där betalande mantalsskrivna medlemmar har rösträtt. 

Ordförande

Namn - Mats Lohmander

E-post -  lohmander@gmail.com

Telefon - 076-3113270

Mats bor på Gullvivevägen på Sydkoster.

Ledamot

Namn -  Lars Båld

E-post -  labald27@gmail.com

Telefon - 070-741 20 76
 

Ledamot
Namn - Jane Forsberg Karlsson
E-post - kosterkarlsson@hotmail.com
Telefon - 0705920257
Jane bor i Kyrkosund på Sydkoster.

Ledamot

Namn - Helene Andersson Novela

E-post -  helenenovela@gmail.com  ​
Helene bor på Sydkoster.

Suppleant

Namn - Alexandra Trensare

E-post -  frk.t@mac.com

Telefon -  070-756 1188

Alex arbetar i skolan och förskolan och bor i en av Strömstadsbyggens lägenheter vid Korset på Sydkoster.

Kassör

Namn - Monika Broberg

E-post -  monika.broberg@gmail.com

Telefon -  070-948 0258

Monika bor på Bergdalen Sydkoster. Kolla när hon visar sin ullkonst!

Sekreterare

Namn -  Olle Ekström

E-post -  olle.ekstrom@gmail.com

Telefon -  070-526 3535
Olle bor på Röd på Sydkoster och är den som primärt ansvarar för hemsidorna.

Vice sekreterare

Namn - Helena Torgilsman

E-post -  mylikilamm@outlook.com

Telefon -  0707483107

Helena bor i Björkhagen på Sydkoster och jobbar med djurskötsel.

Suppleant

Namn -  Erik Johansson

E-post - erik@ekkoop.se

Telefon -  073 032 35 23

Adjungerad

Namn -  Emanuel Ericsson

E-post -  emanuelericsson97@hotmail.com

Telefon