Nya kommunala strategier och
Den första samhällsnivån


Skriften "Den första samhällsnivån - lokal demokrati, planering och finansiering för en hållbar utveckling" visar en modell för hur lokalt arbete kan utvecklas och hur samhället samtidigt vinner hållbara bygder, ökad delaktighet och fördjupad demokrati.

Idén med Den första samhällsnivån, Ulla Herlitz
      Presentation Koster 2017-04-25 
 

Hans Arén sammanfattar i pdf filen härunder sin bild av de senaste 25 - 30 årens utvecklingssträvanden på Koster, och analyserar de utmaningar öarna står inför som levande skärgårdssamhälle.