Kosters framtid

Koster är en unik plats och en turistmagnet som attraherar allt fler besökare främst sommartid. Huspriserna är höga och inga hyresrätter har byggts på snart 20 år. Den fasta befolkningen minskar och det levande samhället är hotat. För att motverka detta har vi startat AB Kosters Framtid!