Projektet Kosters Framtid är avlutat och ett utvecklingsbolag har bildats.
Läs mer på AB Kosters Framtids hemsida.