Projektet Kosters Framtid är avlutat och ett utvecklingsbolag har bildats.
Läs mer på AB Kosters Framtids hemsida.Här kan du läsa om tidigare arbeten som gjorts kring Lokalekonomisk analys och Den första samhällsnivån.