Gästbok för VA-frågan på Koster

Gästbok för att skriva synpunkter på VA-frågan och den remiss som både Kosternämnden och samhällsföreningen gemensamt har lämnat den 15 september 2017.
 

  • Torbjörn Stjernberg • 10 januari 2018 17:18:41
    Jag får ibland frågor om vad som händer i vattenfrågan nu, vintern 2017/18. Läget är att remissvaren (enligt min tolkning av Peter Dafteryds kommentar vid Örådet i december) i stort stött det alternativ 3 som arbetades fram av Kosterbor i samarbete med kommunen m.fl. Dock måste beslut vänta på förändringar i nuvarande lagstiftning (förarbetena till §6 i Lagen om Allmänna Vattentjänster). Sådana förändringar utreds. Denna statliga utredning skall vara klar i mars 2018 - men riksdagsbeslut dröjer troligen till 2019. Om utredningsförslaget verkar väl förankrat kanske dock ett beslut kan tas i kommunen innan riksdagens beslut.