Vattenfrågan på Koster

Diskussioner med Strömstads kommun har länge pågått om hur vatten och avlopp ska
hanteras på Kosteröarna.  Här finns delar av dokumentationen samlad.

2018

2017

2016

2015

2014

2013