Vattenfrågan på Koster

Diskussioner med Strömstads kommun har länge pågått om hur vatten och avlopp ska
hanteras på Kosteröarna.  Här finns delar av dokumentationen samlad.

2017

2016

2015

2014

2013