Färdtjänst & Skolskjuts på Koster

Huvuddelen av persontransporterna har sedan den s.k. flakmopedens inträde på öarnas gjorts med flakmopeder. Vad vi Kosterbor nu fått erfara så är det förbjudet och förlagt med böter.
Enligt de trafikförordningar som finns upprättade på Kosteröarna så är det förbjudet att använda bilar (tycker de allra flesta är bra) och att enligt lag skjutsa (ett barn säkert fastsatt är tillåtet) på våra flakmopeder.

Problemet kvarstår då hur vi skall frakta alla våra gamla och barn framledes.
Vi kan ju inte fortsätta transportera våra gamla och barn på fordon som inte är lagliga och då med risk för kraftiga böter.

Skolskjuts och färdtjänst måste kunna ske lagligt framöver. Det för Kosterborna smidigaste vore att få en generell dispens från förbudet att skjutsa på flakmoped. Vi önskar kommunens stöd för att utreda och driva denna dispensansökan.

Men även med en sådan generell dispens vore det önskvärt med resurser för skolskjuts och färdtjänst. En möjlighet som bör utredas är om någon på ön alternativt befintlig samhällsservice, exempelvis räddningstjänsten, kan få ett vidgat uppdrag så att resurser och personal även kan användas för färdtjänst och skolskjuts.

Strömstads kommun har fått en skrivelse i ärendet från Samhällsföreningen där vi ville få bl.a svar på hur Strömstad´s kommun tänker agera då vi anser att kommunen har ett ansvar att upprätthålla skolskjuts och färdtjänst på Kosteröarna.

Efter lång tid har svar kommit från Barn & Utbildningsförvaltningen där de kort bara skriver följande;

"Utifrån rådande trafikbestämmelser och lokala förutsättningar på Kosteröarna kan inte elever som går på Kosters skola erbjudas skolskjuts.
Barn & Utbildningsförvaltningen kommer under våren 2013 att göra en översyn av skolornas upptagningsområden. I samband med detta kommer också skolskjutsreglerna att ses över; skolskjutsfrågan på Koster kommer då att tas med"

 

Finns det någon på Koster som kan tänkas starta en taxirörelse, kontakat då någon i Samhällsföreningens styrelse så kan vi hjälpa till med uppstarten.

 

Mer info i ärendet kommer!