Kosterlänken

Regler och övrig information gå till Strömstads hemsida

 

Persontransporter

För persontransporter ansvarar Västtrafik. Entreprenör för transporterna är Koster Marin. Tider mm gå till Koster Marins Hemsida

Godstransporter

För all godstransport ansvarar Koster Marin.
Tider m.m. gå till Koster marin Gods

Kosterlänken
Kostervåg
Kosterfärjan