Koster Folkbildnings Institut- solelstudiecirkel


Kära vänner ! 

Hösten närmar sig och tiden för starta studiecirkeln. Den kommer att omfatta 5-6 möten under tiden fram till april 2018. 
Start blir med ett uppstartsmöte lördagen den 23. Tid  10-11- (12) Plats Lerstångvägen 16 SydKoster. 
Du som anmält intresse för att deltaga i cirkeln. och Kosterbor som har intresse vg svara till mig. 
På uppstartsmötet kommer vi diskutera  lämpliga tider-dagar för de övriga mötena och lämplig mötesplats. 
samt det av Energirådgivaren Roger Stenström  föreslagna programmet liksom ev andra ämnesområden ni vill ta upp. 

ange    1 planerar komma den 23.9 
             2. Kan ej komma den 23.9 men önskar medverka i studiecirkeln  
             3 Står över . 
Kursen är avgiftsfri. Deltagande i minst 3 möten krävs för godkänd kurs. 
Om många  anmälda  kommer företräde att ges till Kosterbor.  
Anmälan till mig  som e-post  
MVH 

Gudmund Bergqvist 
  
  
gudmundbergqvist@hotmail.com 
ordförande KFI , cirkelledare