PROJEKTET KOSTERS FRAMTID – EN UPPDATERING sept 2018

Vad har hänt?
Projektet fortsätter och fram till nu har vi bl a noterat att:
 • Strömstadbyggen har fått preliminärt godkännande för byggnation av ett 10-talhyreslägenheter på Filjestad. Om allt går vägen ska detta boende vara inflyttningsklart under andra halvan av 2019.
 • Bostadskön till Koster är nu uppe på ca 100 personer.
 • Bosamordnare Johanna Backlund arbetar med att hitta fastighetsägare som är villiga att hyra ut under längre perioder. Johanna kan nås på bostadkoster@gmail.com eller +46 (0) 79 347 6375.
 • Sommarkampanjen ”leva och bo på Koster” fick ett bra mottagande och flera personer/familjer har anmält intresse att flytta hit eller fortsätta dialogen kring en flytt.
 • Enkäter och intervjuer har genomförts för att ta reda på Kosterbornas syn på vinterturlistan och äldreboende. Resultaten bearbetas och kommer att ligga till grund för diskussioner med kommunen och VG-regionen.
 • Ett antal initiativ har tagits för att utöka eller komplettera skolverksamheten. Diskussioner förs med kommunen.
 • I syfte att kunna erbjuda besökspaket och förlänga säsongen arbetar vår besökssamordnare Lotta Armandt med att få till stånd en samverkan mellan Kosters olika aktörer och Info-center i Strömstad. Lotta kan nås på turismkoster@gmail.com eller +46 (0) 70 – 440 0430.
 • Vi känner att vi har haft en god dialog med kommunen och hoppas att detta ska fortsätta även efter valet.
Och vad händer nu?
 • Projektet fortsätter och vi kan konstatera att såväl VG-regionen som Kosterstiftelsen bidrar ekonomiskt till detta.
 • Vi hoppas att kunna knyta en kommunikatör till projektet för att på ett bättre sätt nå ut till våra målgrupper (kosterbor, de som vill flytta till Koster, de som vill stödja projektet och även den breda allmänheten)
 • Arbetet med att starta ett lokalt utvecklingsbolag fortsätter (arbetsnamn AB Kosters Framtid). Den finansiering på minst 500.000 kr som sattes upp som mål har vi nästan nått. Samhällsföreningen och Kosterstiftelsen har att ta ställning till att gå in som huvudägare för att säkra kosterbornas inflytande. Därefter vill vi att så många som möjligt stödjer bolaget genom att teckna andelar och /eller bidrar på annat sätt. Mer information finns på www.kostershf.se och ett riktat erbjudande till alla kosterbor beräknas komma under oktober.
 • Utvecklingsbolaget kommer att ta över en del uppgifter från projektet men vi letar också efter nya uppgifter som t ex transportservice på Syd, förhyrning av del av skolan för gruppboende/vandrarhem och kontor mm.

 
Med vänlig hälsning
Börje Nilsson, +46 (0) 70 – 620+ 6066, borje nilsson@vestrautveckling.se
Projektledare