PROJEKTET KOSTERS FRAMTID – EN UPPDATERING

Under mars startade arbetet med att omsätta den LokalEkonomiska Analysen (LEA) i praktiskt utvecklingsarbete. Arbetet genomförs av en projektgrupp med en överordnad styrgrupp med representanter för Samhällsföreningen, Nationalparken, Kommunen, Kosterstiftelsen och Kosternämnden.
 
Under de senaste månaderna har ett 20-tal personer varit engagerade i fyra delprojekt:
 
Boende (projektledare Erik Johansson)

  • Arbetar tillsammans med Strömstadbyggen för att få igång byggnationen av ett 10-tal hyreslägenheter på Filjestadsvägen. Startbesked väntas inom kort.
  • En ”boförmedlare” kommer att anställas för att inventera (och förhoppningsvis förmedla) möjliga bostäder för fastboende under längre perioder (obs ej turism)
  • Fastighetsservice kommer att erbjudas fastighetsägare som hyr ut på detta sätt.
  • Informationsmöte kommer att hållas under augusti för de som är intresserade av att fastboende på Koster. Det finns ett 80-tal personer som anmält intresse av boende på Koster

 
Koster som unik livsmiljö (projektledare Britt-Marie Bryngelsson)

  • En kampanj – leva och bo på Koster – kommer att genomföras under sommaren i syfte att intressera personer att flytta hit för att bo och verka. Information kommer att sättas upp på anslagstavlor och på Torget kommer en bemannad info-stuga att finnas där man kan få svar på sina frågor.

 
Service året runt (projektledare Lars Båld)

  • Detta projekt arbetar med att hitta vägar för att säkra Kosters skola, förbättra vinterturlistan och undersöker behov av äldreomsorg inför framtiden. Intervjuer och enkäter är verktyg för detta arbete som också undersöker möjliga samarbeten med övriga delar av kommunen.

 
Långsiktigt hållbar turism (projektledare Stefan von Bothmer och Douglas Lipkin)

  • Ett syfte med projektet är att samordnat marknadsföra Koster som besöksmål och även erbjuda upplevelser i ”paketform”.
  • Ett annat syfte är att utöka säsongen till vår och höst och på så sätt skapa sysselsättning även utanför högsäsong.
  • En besökssamordnare kommer att anställas för att tillsammans med kommunens Info-center samordna och marknadsföra dessa tjänster.
  • Informationstavla kommer att sättas upp på kajen i Strömstad för att löpande informera besökare om vad som är öppet och vad som pågår på öarna.

 

Dessutom
Projekten kräver resurser och pengar. De måste även kunna drivas långsiktigt. Därför pågår arbetet med att starta ett lokalt utvecklingsbolag som ska rymma många av aktiviteterna ovan och stödja befintliga och kommande boende och verksamheter.
Utvecklingsbolaget är tänkt att få ett starkt Kosterinflytande men även fritidsboende och övriga intresserade kommer att vara välkomna
Bolaget ska säkerställa att marknadsföring av Koster som bostadsort fortsätter och att byggande av nya bostäder planeras och genomförs under kommande år.
Förhoppningen är också att bolaget på sikt ska driva ett service- och kunskapscenter för aktuella Koster-frågor.
Under sommaren kommer mer information om det planerade bolaget.
 
Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta projektledningen:
 
Boende                                                    Erik Johansson, erik@kosterstradgardar.se
Koster som unik livsmiljö                      Britt-Marie Bryngesson, brimabry@hotmail.com
Service året runt                                    Lars Båld, labald27@gmail.com
Långsiktigt hållbar turism                     Stefan von Bothmer, stefan@kosterstradgardar.se
                                                                 Douglas Lipkin, douglas@lipkin.se
Övriga frågor                                          Börje Nilsson, borje.nilsson@vestrautveckling.se
                                                                 0706-206066