Service året runt

Projektledare Lars Båld

Delprojektets uppgift blir bl a

  • Dialog med kommunen angående skolverksamheten på Koster
  • Undersöka alternativa skol- förskoleformer och möjligheter till samverkan med andra öar och fastlandet
  • Undersöka förutsättningarna för andra skolverksamheter på ”högre” nivå i samarbete med befintliga aktörer på Koster
  • Undersöka behov och förutsättningar för utbyggd äldreomsorg (ev med ökat vårdinnehåll)
  • Verka för förbättrade kommunikationer bl a kvällstid vardagar, undersöka förutsättningar för alternativa kommunikationer (elbussar t ex)


Mål:

  • Att elevunderlaget för befintlig skola är säkrat senast 2019
  • Plan för utökad skolverksamhet 2019
  • Plan för utökat äldreboende 2018
  • Turlista med utökad turtäthet 2019
Delprojektgrupp