Samordning

Projektledare Börje Nilsson

Projektledarens uppgift blir bl a

 • Etablera en projektledning såväl fysiskt (plats) som administrativt (resurser)
 • Stödja uppstart av delprojekten, vara bollplank till delprojektledare
 • Säkerställa att resurser för delprojekten finns tillgängliga, att arbetet följs upp, dokumenteras och rapporteras
 • Vara mer eller mindre delaktig i projektens arbete t ex
  • Informationskontor
  • Samordning av resurser för besöksnäringen
  • Arbeta med nya verksamhetsideer och presumtiva entreprenörer
 • Att utgöra stöd för delprojekten avseende såväl arbetsprocess som ekonomi och administration
 • Att samordna projektfinansiering
 • Att löpande informera styrgruppen
Göran Lyth och projektledare Börje Nilsson