Koster som unik livsmiljö

Projektledare Britt-Marie Bryngelsson

Delprojektets uppgift blir bl a 

  • Att med fokus på helårsboendet dokumentera Kosters unika miljö med stillhet, tystnad, skönhet och trygghet, men också god service
  • Komplettera Kosters ”varumärke” som förort till Strömstad, levande och hållbart samhälle. Stärka bilden av boendemiljön.
  • Hitta kanaler för att – tillsammans med kommunen – sprida denna bild


Mål:

  • att göra Koster känt för presumtiva inflyttare i hela landet.
  • att väcka intresset för boende på Koster
Delprojektgrupp
Info

Sevärt om Koster som livsmiljö

De yttersta barnen UR: Minja på Koster