Hållbar turism

Projektledare Stefan von Bothmer och Douglas Lipkin

Delprojektets uppgift blir bl a

  • Identifiera och samordna Kosterhavets aktörer.
  • Utveckla den naturnära och hållbara turismen genom bl a besökspaket och kursverksamheter. Fokus på kvalitet. Identifiera (och adressera) målgrupper.
  • Utveckla en ”Kosterportal” och knyt den fysiskt till ett bemannat servicekontor för information, bokningar, aktivitetsplanering och marknadsföring
  • Att samverka med kommunen och utnyttja gemensamma resurser


Mål:

  • Att utöka besöksnäringen till hela året (främst höst och vår) och ta till vara outnyttjad potential i lokaler och personer
  • Att få besökarna att stanna längre och genomföra aktiviteter som bidrar till öarnas ekonomi
Delprojektgrupp