Bostäder

Projektledare Erik Johansson

Delprojektets uppgift blir bl a

 • Agera ”bollplank” för Strömstadsbyggen i projekt Filjestadsvägen
 • Undersöka förutsättningar för att realisera bostadsbyggande i områden utpekade i FÖP.
 • Leta andra möjliga bostadsprojekt och bidra till att de realiseras
 • Arbeta med konceptutveckling av ”ekonomiskt bostadsbyggande i skärgårdsmiljö” för tillämpning i framtida byggande inkl upplåtelseformer, bostadsstorlekar– och -utformning, finansieringsmöjligheter etc
 • Etablera ”mäklarfunktion” som inventerar och avtalar med husägare om uthyrning till fastboende eller möjliga inflyttare under kortare eller längre perioder.


Mål:

 • Inflyttning Filjestadsvägen under 2019
 • Mäklarfunktion etablerad 2018
 • Minst 50 lägenheter påbörjas 2018-2022
 • Handbok/manual för bostadsbyggande 2018
   

Markområde Filjestad
Första skiss på Filjestadstomten
De skisser ni ser är ett första utkast från Strömstadsbyggen för tomten på Filjestad

Delprojektgrupp
Info