Formulär - kalender

Fyll i nedanstående formulär om du vill ha en notis införd i kalendern som publiceras på Samhällsföreningens sida. Om du har ett färdigt informationsblad kan du mejla direkt till kostershf@gmail.com

  • Datum då händelsen inträffar.
  • Vid publicering av evenemang på facebook anges Samhällsföreningen som arrangör, något som tyvärr inte går att ändra på.