Koster

Koster är ett litet samhälle på två öar. Den bofasta befolkningen är omkring 250 personer, ca 100 st på Nordkoster och ca 150 st på Sydkoster. Kosteröarna är inte bara en turistort utan också ett samhälle med skola, dagis, affär och bättre möjligheter för äldre att bo kvar. Kosters Samhällsförening vill med denna webb-plats informera om Kosters samhälle. Vilken service som finns, vilka frågor som är aktuella och vad som sker.  Läs mer.

Information till medlemmar i Kosters Samhällsförening
Vill du få information från Kosters Samhällsförening till din mejladress så klicka här och fyll i formuläret.


Du kan även följa Kosters Samhällsförening och Kosters Framtid på Facebook                    

Nyheter

2020 > 03

Hej alla!

Jag och flera med mig har med förvåning konstaterat att flera personer som bor i storstadsregionerna vistas här på Koster och vi har hört att fler ämnar sig hit.
Vi i styrelsen vill påminna om att en majoritet av oss bofasta är äldre och många tillhör riskgruppen 70+.
Så länge alla håller sig i sina hus eller ute i det fria är det ju inga problem. Men alla måste vi ha mat. Om vi nu blir så många fler på ön
och alla ska trängas i vår lilla butik har vi snart smittat ner varandra allihop.

Butiken är vår livlina och det kommer att bli mycket besvärligt om personalen blir nersmittad.

Vi äldre som redan nu tycker att det är för trångt i butiken kan mejla en köplista till affären, onsdag och fredag, så plockar personalen ihop varorna och ställer dem utanför affären och vi behöver bara gå in och betala. Om den lösningen kan gälla även för de nyanlända beror ju på hur många det blir. 

Vi måste hålla nere antalet personer som vistas samtidigt i butiken så att det går att hålla avstånden. Gå inte in hela familjen för att handla utan skicka in en person. Ni kanske kan samarbeta och låta en person handla åt flera hushåll. Vi måste tänka på att hålla avstånden även när vi står i kö till kassan.
Vi måste agera som om vi är potentiella smittspridare allihop även om vi känner oss friska. Om vi bara beter oss som vanligt kommer vi snart att vara smittade allihop. Vi måste tänka oss för och ta ansvar.

Med vänliga hälsningar
Monica Larsen 
Ordförande i Kosters Samhällsförening

INSTÄLLT ! På grund av Corona
Nytt datum kommer när läget stabiliserats

Projekt

Kosters samhällsförening har beviljats stöd från jordbruksverket för att jobba med Kosters nya boende.

Syftet med projektet är att hitta förutsättningar för att genomföra nybyggnation för de som vill flytta till Koster med inte har en stark ekonomi. 

Målet med projektet är att ta fram en färdig organisation för att ta sig an ett byggprojekt för bostäder.

Projektet består i att analysera olika alternativ av bostäder och ta fram en rapport för bästa möjliga modell för byggnationen. Denna rapport ska kunna tillämpas i områden som har liknande problematik som Koster.

Projektet är till för de som vill att Koster ska förbli ett levande samhälle och behålla den service som finns, för företag som behöver rekrytera personal för att få kontinuitet och effektivt kunna verka året om, för yrkesverksamma personer som vill prova livet på landsbygden men där tröskeln in på bostadsmarkanden är för hög.