Koster

Koster är ett litet samhälle på två öar. Den bofasta befolkningen är omkring 250 personer, ca 100 st på Nordkoster och ca 150 st på Sydkoster. Kosteröarna är inte bara en turistort utan också ett samhälle med skola, dagis, affär och bättre möjligheter för äldre att bo kvar. Kosters Samhällsförening vill med denna webb-plats informera om Kosters samhälle. Vilken service som finns, vilka frågor som är aktuella och vad som sker.  Läs mer.

Information till medlemmar i Kosters Samhällsförening
Vill du få information från Kosters Samhällsförening till din mejladress så klicka här och fyll i formuläret.


Du kan även följa Kosters Samhällsförening och Kosters Framtid på Facebook                    

Nyheter

2018 > 07

Nu har Kosters Framtid en facebooksida.
https://www.facebook.com/Kosters-Framtid-253033425484908/

Nu har du möjlighet att teckna andelar i det nya utvecklingsbolaget AB Kosters Framtid", följ länken till intresseanmälan

Teckna dig för en andel i det nya utvecklingsbolaget.
  • Målsättningen är att få ihop minst 500.000 kr, helst det dubbla. Målsättningen är att bolaget finns på plats i höst.
  • Kostersstiftelsen och Samhällsföreningen kommer att svara för minst 200.000 kr.
  • Mer information får du i vår info-stuga på Torget, Sydkoster som är öppen måndag, onsdag och fredag kl 15 - 17.
  • Det finns också information på Samhällsföreningens hemsida (www.kostershf.se , fliken Kosters Framtid). Här kan du också ladda ner en intresseanmälan (obs även juridiska personer är välkomna).
  • På Ö-råden den 25 juli (Nordkoster) och 26 juli (Sydkoster), kommer fylligare information att ges. Se anslag.
  • Vill du veta mer eller har finansieringsförslag är du välkommen att kontakta projektledare Börje Nilsson. borje.nilsson@vestrautveckling.se, +46 (0)70 620 6066
Kosters Framtid behöver dig. Läs folder.

Gör intresseanmälan.

Läs mer om projektet Kosters Framtid.

Besök Boden vid Torget mitt emot ICA. Där får du information om hur det är att leva och bo på Koster hela året . Öppet kl 15-17 måndagar, onsdagar och fredagar under sommaren.

Läs mer om projektet Koster Framtid

Projekt

Kosters samhällsförening har beviljats stöd från jordbruksverket för att jobba med Kosters nya boende.

Syftet med projektet är att hitta förutsättningar för att genomföra nybyggnation för de som vill flytta till Koster med inte har en stark ekonomi. 

Målet med projektet är att ta fram en färdig organisation för att ta sig an ett byggprojekt för bostäder.

Projektet består i att analysera olika alternativ av bostäder och ta fram en rapport för bästa möjliga modell för byggnationen. Denna rapport ska kunna tillämpas i områden som har liknande problematik som Koster.

Projektet är till för de som vill att Koster ska förbli ett levande samhälle och behålla den service som finns, för företag som behöver rekrytera personal för att få kontinuitet och effektivt kunna verka året om, för yrkesverksamma personer som vill prova livet på landsbygden men där tröskeln in på bostadsmarkanden är för hög.