Koster

Koster är ett litet samhälle på två öar. Den bofasta befolkningen är omkring 250 personer, ca 100 st på Nordkoster och ca 150 st på Sydkoster. Kosteröarna är inte bara en turistort utan också ett samhälle med skola, dagis, affär och bättre möjligheter för äldre att bo kvar. Kosters Samhällsförening vill med denna webb-plats informera om Kosters samhälle. Vilken service som finns, vilka frågor som är aktuella och vad som sker.  Läs mer.

Information till medlemmar i Kosters Samhällsförening
Vill du få information från Kosters Samhällsförening till din mejladress så klicka här och fyll i formuläret.


Du kan även följa Kosters Samhällsförening på Facebook                    

Nyheter

2018

Projektgrupperna hade uppstartsmöte på Fiskargården. Läs mer.

Läs hela inlägget »

Ett informationsblad om Kosters framtid har lämnats i alla brevlådor på Koster. Läs informationen.

Läs hela inlägget »

Börje Nilsson presenterade LEA rapporten.  Här följer ett kort referat från samtalen, kommentarer och åsikter efter presentationen.

Läs referatet.

Läs hela inlägget »

Slutsatserna i LEA-projektet baseras på data från SCB, Strömstad kommun, Länsstyrelsen samt verksamhetsföreträdare på Koster. Dessutom har referensgruppsmöten genomförts liksom intervjuer med ett 30-tal personer på, eller med anknytning till, Koster.

Projektet har landat i fem genomförandeförslag som gemensamt syftar till att bryta den negativa befolkningsutvecklingen och utnyttja öarnas potential som både boende och besöksmiljö.

Arbetet i de olika projektgrupperna startar torsdag 1 mars kl 17-19 på Fiskargården.

Läs mer
Kosters framtid – nu börjar arbetet!
Optimism trots negativ trend
Markområde Filjestad
Första skiss på Filjestadstomten
De skisser ni ser är ett första utkast från Strömstadsbyggen för tomten på Filjestad.

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling

Erik Johansson söker just nu pengar till en förstudie i samarbete med samhällsföreningen. Tanken är att samarbetet också ska inkludera företag, kommun och intresserade från lokalsamhället för att ta fram en modell som möjliggör för människor i yrkesverksam ålder att flytta till Koster. 

Läs hela inlägget »

Ö-råd hölls i Naturum. 
Börje Nilsson, projektledare, presenterade resultatet av den lokalekonomiska analys (LEA), som genomförts på Koster och en vision för Kosteröarna på 5 års sikt.

Se presentationen.

Läs hela inlägget »

Kalender

Söndagen 11 mars, kl 15.00-17.00 i Naturum
Filmklubben visar AMELIA

Torsdag 15 mars kl 18:00 på Statshuset Strömstad
Offentlig föreläsning kring solel med Hugo Franzén. Fritt inträde. Se annons i Strömstad Tidningen och på kommunens hemsida. Bland arrangörerna är Koster Folkbildnings Institut

Söndag 18 mars, kl 11:00 i KSK-huset
Årsmöte i Kosters Sportklubb

Långfredag 30 mars, start mellan 13,30-14,00 vid KSK-huset
Poängpromenad

Söndagen 8 april, kl 15.00-17.00 i Naturum
Filmklubben visar SUPERSWEDE

Söndagen 15 april kl 16:00 i Fiskargården
Årsmöte Kosters Samhällsförening