Koster

Koster är ett litet samhälle på två öar. Den bofasta befolkningen är omkring 250 personer, ca 100 st på Nordkoster och ca 150 st på Sydkoster. Kosteröarna är inte bara en turistort utan också ett samhälle med skola, dagis, affär och bättre möjligheter för äldre att bo kvar. Kosters Samhällsförening vill med denna webb-plats informera om Kosters samhälle. Vilken service som finns, vilka frågor som är aktuella och vad som sker.  Läs mer.

Information till medlemmar i Kosters Samhällsförening
Vill du få information från Kosters Samhällsförening till din mejladress så klicka här och fyll i formuläret.


Du kan även följa Kosters Samhällsförening och Kosters Framtid på Facebook                    

Nyheter

2018

Nu har nytt nr av Kosterkuriren lagts i alla brevlådor på Koster. 
Här kan du läsa den.

Kolla resultatlistan från Kosterrundan.

I lördags den 18 augusti gick Kosterrundan av stapeln. Det var 41 startande. Det var 2 som bröt och sedan var det flera vuxna som tog sig runt 6 km slingan. De är inte med i någon tävling, mer än med sig själva, så de finns inte med i resultatlistan. 

Läs tidigare års resultat.

Nu har Kosters Framtid en facebooksida.
https://www.facebook.com/Kosters-Framtid-253033425484908/

Nu har du möjlighet att teckna andelar i det nya utvecklingsbolaget AB Kosters Framtid", följ länken till intresseanmälan

Teckna dig för en andel i det nya utvecklingsbolaget.
  • Målsättningen är att få ihop minst 500.000 kr, helst det dubbla. Målsättningen är att bolaget finns på plats i höst.
  • Kostersstiftelsen och Samhällsföreningen kommer att svara för minst 200.000 kr.
  • Mer information får du i vår info-stuga på Torget, Sydkoster som är öppen måndag, onsdag och fredag kl 15 - 17.
  • Det finns också information på Samhällsföreningens hemsida (www.kostershf.se , fliken Kosters Framtid). Här kan du också ladda ner en intresseanmälan (obs även juridiska personer är välkomna).
  • På Ö-råden den 25 juli (Nordkoster) och 26 juli (Sydkoster), kommer fylligare information att ges. Se anslag.
  • Vill du veta mer eller har finansieringsförslag är du välkommen att kontakta projektledare Börje Nilsson. borje.nilsson@vestrautveckling.se, +46 (0)70 620 6066
Kosters Framtid behöver dig. Läs folder.

Gör intresseanmälan.

Läs mer om projektet Kosters Framtid.

Besök Boden vid Torget mitt emot ICA. Där får du information om hur det är att leva och bo på Koster hela året . Öppet kl 15-17 måndagar, onsdagar och fredagar under sommaren.

Läs mer om projektet Koster Framtid

Kosternämnden och Samhällsföreningen har skickat en skrivelse till kommunledningen angående VA-plan och träffar kommunledningen den 19 juni bl a som en följd av skrivelsen. Läs skrivelsen.
Läs mer om VA-frågan.

Under mars startade arbetet med att omsätta den LokalEkonomiska Analysen (LEA) i praktiskt utvecklingsarbete. Arbetet genomförs av en projektgrupp med en överordnad styrgrupp med representanter för Samhällsföreningen, Nationalparken, Kommunen, Kosterstiftelsen och Kosternämnden.
 
Under de senaste månaderna har ett 20-tal personer varit engagerade i fyra delprojekt:

Läs mer.

Den 15 april hölls Kosters samhällsförenings årsmöte och ett konstituerande styrelsemöte.

Årsmöte. Läs protokoll.
Styrelsemöte. Läs protokoll.

Projektgrupperna hade uppstartsmöte på Fiskargården. Läs mer.

Ett informationsblad om Kosters framtid har lämnats i alla brevlådor på Koster. Läs informationen.

Börje Nilsson presenterade LEA rapporten.  Här följer ett kort referat från samtalen, kommentarer och åsikter efter presentationen.

Läs referatet.

Slutsatserna i LEA-projektet baseras på data från SCB, Strömstad kommun, Länsstyrelsen samt verksamhetsföreträdare på Koster. Dessutom har referensgruppsmöten genomförts liksom intervjuer med ett 30-tal personer på, eller med anknytning till, Koster.

Projektet har landat i fem genomförandeförslag som gemensamt syftar till att bryta den negativa befolkningsutvecklingen och utnyttja öarnas potential som både boende och besöksmiljö.

Arbetet i de olika projektgrupperna startar torsdag 1 mars kl 17-19 på Fiskargården.

Läs mer
Kosters framtid – nu börjar arbetet!
Optimism trots negativ trend
Markområde Filjestad
Första skiss på Filjestadstomten
De skisser ni ser är ett första utkast från Strömstadsbyggen för tomten på Filjestad.

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling

Erik Johansson söker just nu pengar till en förstudie i samarbete med samhällsföreningen. Tanken är att samarbetet också ska inkludera företag, kommun och intresserade från lokalsamhället för att ta fram en modell som möjliggör för människor i yrkesverksam ålder att flytta till Koster. 

Ö-råd hölls i Naturum. 
Börje Nilsson, projektledare, presenterade resultatet av den lokalekonomiska analys (LEA), som genomförts på Koster och en vision för Kosteröarna på 5 års sikt.

Se presentationen.

Projekt

Kosters samhällsförening har beviljats stöd från jordbruksverket för att jobba med Kosters nya boende.

Syftet med projektet är att hitta förutsättningar för att genomföra nybyggnation för de som vill flytta till Koster med inte har en stark ekonomi. 

Målet med projektet är att ta fram en färdig organisation för att ta sig an ett byggprojekt för bostäder.

Projektet består i att analysera olika alternativ av bostäder och ta fram en rapport för bästa möjliga modell för byggnationen. Denna rapport ska kunna tillämpas i områden som har liknande problematik som Koster.

Projektet är till för de som vill att Koster ska förbli ett levande samhälle och behålla den service som finns, för företag som behöver rekrytera personal för att få kontinuitet och effektivt kunna verka året om, för yrkesverksamma personer som vill prova livet på landsbygden men där tröskeln in på bostadsmarkanden är för hög.