Koster

Koster är ett litet samhälle på två öar. Den bofasta befolkningen är omkring 250 personer, ca 100 st på Nordkoster och ca 150 st på Sydkoster. Kosteröarna är inte bara en turistort utan också ett samhälle med skola, dagis, affär och bättre möjligheter för äldre att bo kvar. Kosters Samhällsförening vill med denna webb-plats informera om Kosters samhälle. Vilken service som finns, vilka frågor som är aktuella och vad som sker.  Läs mer.

Information till medlemmar i Kosters Samhällsförening
Vill du få information från Kosters Samhällsförening till din mejladress så klicka här och fyll i formuläret.


Du kan även följa Kosters Samhällsförening och Kosters Framtid på Facebook                    

Nyheter

2017

På dagordningen
• LEA, Lokalekonomisk analys
• Vattenfrågan och FÖP, Fördjupad översiktsplan
• Bostäder

Läs protokollet

Vill du under hösten delta i en arbetsgrupp, som tillsammans med Ulla Herlitz som processledare och Börje Nilsson projektledare, arbeta med att göra en lokal ekonomisk analys som grund för den fortsatta utvecklingen av Koster. Anmäl ditt intresse senast den 1 oktober till Samhällsföreningen, Maria Wogenius maria.wogenius@hotmail.com eller till Kosternämnden, Göran Lyth  goran@reservatet.nu
 
Läs mer om LEA

Kosterrundan

Kosterrundan gick av stapeln lördagen den  19 augusti.  Se resultatlistan.

Jenny Larsson höll vårtal och Kosterkören sjung in våren i Eknäsparken. Kören bjöd på en skön och välkomponerad blandning av vårsånger. Jenny höll ett fint vårtal med både vardaglighet och djup. Hon tog med oss på en resa till många oroshärdar i världen och ställde frågan: Har vi rätt att glädjas över våren när det ser ut som det gör i världen:
- Jo, vi har rätt att glädjas över våren här och nu i vår verklighet.
 

Kosternämnden och Hela Sverige ska leva Fyrbodal bjöd in till möte på Naturum om idéskriften
"Den första samhällsnivån - lokal demokrati, planering och finansiering för en hållbar utveckling".
Det lokala utvecklingsarbetet på Koster, Röstånga i Skåne och Svågadalen i Gävleborgs län är förebilder som inspirerat till en modell för hur lokalt utvecklingsarbete och kommunal
förvaltning kan samverka i en lokal organisation. 
Deltargare från flera organisationer deltog: Chalmers, Hela Sverige ska leva, JAK Medlembank, Kosternämnden, Kosters Samhällsförening, Länsstyrelsen, Skärgårdarnas Riksförbund, Strömstad Akademi och Strömstads kommun. Hela Sverige ska levas ordförande Staffan Nilsson var också på plats.

Göran Lyth/ordf. Kosternämnden hälsade välkomna till mötet
Anders Tysklind hälsade välkomna till Naturum
Erfarenheter från lokalt utvecklingsarbete på Koster, Hans Arén
Idén med Den första samhällsnivån, Ulla Herlitz

      Koster 2017-04-25 

Kosternämnden om modellen, Göran Larsson/vd Kosterstiftelsen
Strömstad kommun om modellen, Peter Dafteryd/ordf. Kommunstyrelsen Strömstad kommun
Hela Sverige ska leva om modellen, Inger Fogelberg/ordf. Hela Sverige ska leva Fyrbodal

Ledordet var TILLSAMMANS. I dialog tillsammans kan alla aktörer arbeta för utveckling och hitta lösningar för vår bygd. För det behöver vi skapa strukturer som ger innevånarna möjligheter att delta i utvecklingen.

Kosterkuriren har nu delats ut till alla brevlådor på koster. Den går även att läsa som pdf-fil här. 

Den 18 mars hade Kosters Samhällsförening årsmöte i Fiskargården. Läs protokollet.

I samband med Kosters Samhällsförenings årsmöte på Fiskargården höll Göran Lyth och Anders Tysklind en information om vattenutredningen.
 
Projektet har lämnat sin slutrapport. Läs rapporten. PROJEKTGRUPPENS RAPPORT - 2017-02-05 - ALTERNATIV 3 
 
Frågan går ut på remiss från kommunen den 12 april och remisstiden sträcker sig fram till den 30 augusti. Kosternämnden och Kosters Samhällsförening är remissinstanser.
 
En workshop angående kunskapscentret och ett Ö-råd planeras till sommaren.
 
Paragraf 6 i Vattentjänstlagen har stor betydelse i sammanhanget och det pågår en process angående tillämpning av lagen i dialog mellan Miljödepartementet och SKL (Sveriges kommuner och Landsting). Strömstads Kommun har tillskrivit Miljödepartementet i frågan.
 
Synpunkter från Kosterbor på vattenutredningen kanaliseras lämpligast via Kosternämnden eller Kosters Samhällsförening.
 
Tidsaspekten talar för Alternativ 3 då det gör att man kan komma igång direkt efter beslut. En överföringsledning beräknas ta ca 10 år innan man löst, vilket kommer att ”lägga en blöt filt” över alla utveckling på koster under de kommande 10 åren.

Det blir bussresa från Strömstad och båt från Nynäshamn.
Vi bor i Visby.
Är du intresserad av att följa med? Ima Andersson tar upp intrsseanmälan. Maila till ima_andersson@hotmail.com eller skicka ett sms till 073-7349905.

Projekt

Kosters samhällsförening har beviljats stöd från jordbruksverket för att jobba med Kosters nya boende.

Syftet med projektet är att hitta förutsättningar för att genomföra nybyggnation för de som vill flytta till Koster med inte har en stark ekonomi. 

Målet med projektet är att ta fram en färdig organisation för att ta sig an ett byggprojekt för bostäder.

Projektet består i att analysera olika alternativ av bostäder och ta fram en rapport för bästa möjliga modell för byggnationen. Denna rapport ska kunna tillämpas i områden som har liknande problematik som Koster.

Projektet är till för de som vill att Koster ska förbli ett levande samhälle och behålla den service som finns, för företag som behöver rekrytera personal för att få kontinuitet och effektivt kunna verka året om, för yrkesverksamma personer som vill prova livet på landsbygden men där tröskeln in på bostadsmarkanden är för hög.