Koster

Koster är ett litet samhälle på två öar. Den bofasta befolkningen är omkring 250 personer, ca 100 st på Nordkoster och ca 150 st på Sydkoster. Kosteröarna är inte bara en turistort utan också ett samhälle med skola, dagis, affär och bättre möjligheter för äldre att bo kvar. Kosters Samhällsförening vill med denna webb-plats informera om Kosters samhälle. Vilken service som finns, vilka frågor som är aktuella och vad som sker.  Läs mer.

Information till medlemmar i Kosters Samhällsförening
Vill du få information från Kosters Samhällsförening till din mejladress så klicka här och fyll i formuläret.


Du kan även följa Kosters Samhällsförening och Kosters Framtid på Facebook                    

Nyheter

2017

På dagordningen
• LEA, Lokalekonomisk analys
• Vattenfrågan och FÖP, Fördjupad översiktsplan
• Bostäder

Läs protokollet

Läs hela inlägget »

Vill du under hösten delta i en arbetsgrupp, som tillsammans med Ulla Herlitz som processledare och Börje Nilsson projektledare, arbeta med att göra en lokal ekonomisk analys som grund för den fortsatta utvecklingen av Koster. Anmäl ditt intresse senast den 1 oktober till Samhällsföreningen, Maria Wogenius maria.wogenius@hotmail.com eller till Kosternämnden, Göran Lyth  goran@reservatet.nu
 
Läs mer om LEA

Läs hela inlägget »

Kosterrundan

Kosterrundan gick av stapeln lördagen den  19 augusti.  Se resultatlistan.

Läs hela inlägget »

Jenny Larsson höll vårtal och Kosterkören sjung in våren i Eknäsparken. Kören bjöd på en skön och välkomponerad blandning av vårsånger. Jenny höll ett fint vårtal med både vardaglighet och djup. Hon tog med oss på en resa till många oroshärdar i världen och ställde frågan: Har vi rätt att glädjas över våren när det ser ut som det gör i världen:
- Jo, vi har rätt att glädjas över våren här och nu i vår verklighet.
 

Läs hela inlägget »

Kosternämnden och Hela Sverige ska leva Fyrbodal bjöd in till möte på Naturum om idéskriften
"Den första samhällsnivån - lokal demokrati, planering och finansiering för en hållbar utveckling".
Det lokala utvecklingsarbetet på Koster, Röstånga i Skåne och Svågadalen i Gävleborgs län är förebilder som inspirerat till en modell för hur lokalt utvecklingsarbete och kommunal
förvaltning kan samverka i en lokal organisation. 
Deltargare från flera organisationer deltog: Chalmers, Hela Sverige ska leva, JAK Medlembank, Kosternämnden, Kosters Samhällsförening, Länsstyrelsen, Skärgårdarnas Riksförbund, Strömstad Akademi och Strömstads kommun. Hela Sverige ska levas ordförande Staffan Nilsson var också på plats.

Göran Lyth/ordf. Kosternämnden hälsade välkomna till mötet
Anders Tysklind hälsade välkomna till Naturum
Erfarenheter från lokalt utvecklingsarbete på Koster, Hans Arén
Idén med Den första samhällsnivån, Ulla Herlitz

      Koster 2017-04-25 

Kosternämnden om modellen, Göran Larsson/vd Kosterstiftelsen
Strömstad kommun om modellen, Peter Dafteryd/ordf. Kommunstyrelsen Strömstad kommun
Hela Sverige ska leva om modellen, Inger Fogelberg/ordf. Hela Sverige ska leva Fyrbodal

Ledordet var TILLSAMMANS. I dialog tillsammans kan alla aktörer arbeta för utveckling och hitta lösningar för vår bygd. För det behöver vi skapa strukturer som ger innevånarna möjligheter att delta i utvecklingen.

Läs hela inlägget »

Kosterkuriren har nu delats ut till alla brevlådor på koster. Den går även att läsa som pdf-fil här. 

Läs hela inlägget »

Den 18 mars hade Kosters Samhällsförening årsmöte i Fiskargården. Läs protokollet.

Läs hela inlägget »

I samband med Kosters Samhällsförenings årsmöte på Fiskargården höll Göran Lyth och Anders Tysklind en information om vattenutredningen.
 
Projektet har lämnat sin slutrapport. Läs rapporten. PROJEKTGRUPPENS RAPPORT - 2017-02-05 - ALTERNATIV 3 
 
Frågan går ut på remiss från kommunen den 12 april och remisstiden sträcker sig fram till den 30 augusti. Kosternämnden och Kosters Samhällsförening är remissinstanser.
 
En workshop angående kunskapscentret och ett Ö-råd planeras till sommaren.
 
Paragraf 6 i Vattentjänstlagen har stor betydelse i sammanhanget och det pågår en process angående tillämpning av lagen i dialog mellan Miljödepartementet och SKL (Sveriges kommuner och Landsting). Strömstads Kommun har tillskrivit Miljödepartementet i frågan.
 
Synpunkter från Kosterbor på vattenutredningen kanaliseras lämpligast via Kosternämnden eller Kosters Samhällsförening.
 
Tidsaspekten talar för Alternativ 3 då det gör att man kan komma igång direkt efter beslut. En överföringsledning beräknas ta ca 10 år innan man löst, vilket kommer att ”lägga en blöt filt” över alla utveckling på koster under de kommande 10 åren.

Läs hela inlägget »

Det blir bussresa från Strömstad och båt från Nynäshamn.
Vi bor i Visby.
Är du intresserad av att följa med? Ima Andersson tar upp intrsseanmälan. Maila till ima_andersson@hotmail.com eller skicka ett sms till 073-7349905.

Läs hela inlägget »

Kalender

Torsdag 20/9 kl 19.00 på Fiskargården
Knep & Knåp-tävling, därefter tar vi gärna emot förslag på kommande aktiviteter. Det serveras soppa med bröd.

Söndag 23/9 kl 15:00-17:00 i Naturum
Filmklubb Bland män och får 

Lördag 29/9 kl 17.00 på Fiskargården
Musikcafé jam, dart, biljard och pub med Tor Söderlund.

Lördag 13/10 kl 19.00 på Fiskargården
Skaldjursfest med musik av Bengt & Benny. Anmälan görs till Seved Green på tel. 070 354 8919. Ta med det du vill äta och dricka. Levande musik, kaffe och tårta: 200 kr.

Lördag 20/10 kl 17.00 på Fiskargården
Musikcafé jam, dart, biljard och pub med Tor Söderlund

Söndag 21/10 kl 13:00-15:00 i Naturum
Filmklubb Darkest hour 

Onsdag 7/11 kl 18.00 på Fiskargården
Marianne Oijens och Jörgen Byström berättar under temat: Koster, Konsten och Galleriet. Det serveras ärtsoppa med punsch.

Lördag 17/11 kl 17.00 på Fiskargården
Musikcafé jam, dart, biljard och pub med Tor Söderlund.

Söndag 18/11 kl 13:00-15:00 i Naturum
Filmklubb Viktoria och Abdul

Lördag 15/12 kl 17.00 på Fiskargården
Musikcafé jam, dart, biljard och pub med Tor Söderlund.

Söndag 16/12 kl 13:00-15:00 i Naturum
Filmklubb Fönstret åt gården

Söndag 16/12 kl 17.00 på Fiskargården
Glöggkväll med pepparkakor och julsånger.