Koster

Koster är ett litet samhälle på två öar. Den bofasta befolkningen är omkring 250 personer, ca 100 st på Nordkoster och ca 150 st på Sydkoster. Kosteröarna är inte bara en turistort utan också ett samhälle med skola, dagis, affär och bättre möjligheter för äldre att bo kvar. Kosters Samhällsförening vill med denna webb-plats informera om Kosters samhälle. Vilken service som finns, vilka frågor som är aktuella och vad som sker.  Läs mer.

Information till medlemmar i Kosters Samhällsförening
Vill du få information från Kosters Samhällsförening till din mejladress så klicka här och fyll i formuläret.


Du kan även följa Kosters Samhällsförening och Kosters Framtid på Facebook                    

Nyheter

2016

Nu utkommer Daniel Holms nya bok "Räkfisket på Kosteröarna - med presentation av fiskebåtarna". 
Finns att köpa på Naturum, Strandkanten, hembygdsmuséet och på passagerarbåten. 
Se även: www.dholm.se
E-post edanielholm@gmail.com

På lördagen firade Kosterkören 30-årsjubileum med att bl a ge en skön och välbesökt  jubileumskonsert i kyrkan. Konserten bjöd både på sånger som kören framfört tidigare och på nya inslag. 

Konserten inleddes med "Koster min ö" och sedan följde en väl sammansatt blandning med allt från Bo Kaspers till Mozart.

Skolans alltid uppskattade vårkonsert hölls 14 maj, där först en orkester med skolans nuvarande och några tidigare elever spred musikglädje och där Aurora framförde sång från Sound of Music. Efter kaffe och lotterier så sjung barnen och avslutade med ett hip hop nummer. 

Kosterkören gav en njutbar viskonsert på Naturum. Det var en välkomponerad föreställning med svenska visor framförda av kören, av solister och som allsång. Allt tillsammans med skönt ackompanjemang.

Valborg

Kosterkören lockade fram vårsolen.
Efter en hel dags regn tittade solen fram när Kosterkören fint och traditionsenligt sjöng in våren. Många trotsade vädret och slöt upp. Stefan von Bothmer höll vårtalet och talade om våra förväntningar och hur de ibland kan förvilla oss.

På långfredagen hölls traditionsenligt poängpromenad i Kosters Sportklubbs regi. 
Trots lite regnigt väder kom det som vanligt mycket folk som ville testa sina kunskaper utefter banan. Efter promenaden fanns det möjlighet att köpa kaffe och påskbakelse samt pröva lyckan vid påsklotteriet. 

Projekt

Kosters samhällsförening har beviljats stöd från jordbruksverket för att jobba med Kosters nya boende.

Syftet med projektet är att hitta förutsättningar för att genomföra nybyggnation för de som vill flytta till Koster med inte har en stark ekonomi. 

Målet med projektet är att ta fram en färdig organisation för att ta sig an ett byggprojekt för bostäder.

Projektet består i att analysera olika alternativ av bostäder och ta fram en rapport för bästa möjliga modell för byggnationen. Denna rapport ska kunna tillämpas i områden som har liknande problematik som Koster.

Projektet är till för de som vill att Koster ska förbli ett levande samhälle och behålla den service som finns, för företag som behöver rekrytera personal för att få kontinuitet och effektivt kunna verka året om, för yrkesverksamma personer som vill prova livet på landsbygden men där tröskeln in på bostadsmarkanden är för hög.