Kosters Sportklubb

Program 2017

Årsmöte i Kosters Sportklubb i KSK-huset på Sydkoster Söndag 19/3 kl. 15.00 Kaffe med tilltugg

Poängpromenad fredag 14/4 Start 13.30-14.00 Kaffeservering och lotteri

Loppis kommer också att vara i sommar. Kl 10-16 tisdag - torsdag vecka 26-31.

Kosterrundan äger rum lördag 19/8 Start vid KSK-huset på Sydkoster kl. 12.00  Spring 12 km eller promenera 6 km.

Julmarknaden äger rum lördag 2/12 13-16.

Styrelse 2017
Ordförande Ima Andersson
Kassör Håkan Eriksson
Sekreterare Tor Söderlund
Ledamot Kjell-Åke Larsson
Ledamot Putte Johander
Suppleant Marina Holm
Suppleant Ida Tauru
Adjungerad Ingeborg Lek Larsson

Kontaktperson: Ima Andersson

E-mail:  ksk61@hotmail.se, ima_andersson@hotmail.com