Hembygdsföreningen

Årsmöte
Kosters Hembygdsförening håller årsmöte i Sibirien lördag 6 april kl. 15.00
Efter årsmötesförhandlingar blir det kaffe och ett kåseri med Stefan von Bothmer.