Stöd AB Kosters Framtid!

Teckna dig för en andel i det nya utvecklingsbolaget.
  • Målsättningen är att få ihop minst 500.000 kr, helst det dubbla. Målsättningen är att bolaget finns på plats i höst.
  • Kostersstiftelsen och Samhällsföreningen kommer att svara för minst 200.000 kr.
  • Mer information får du i vår info-stuga på Torget, Sydkoster som är öppen måndag, onsdag och fredag kl 15 - 17.
  • Det finns också information på Samhällsföreningens hemsida (www.kostershf.se , fliken Kosters Framtid). Här kan du också ladda ner en intresseanmälan (obs även juridiska personer är välkomna).
  • På Ö-råden den 25 juli (Nordkoster) och 26 juli (Sydkoster), kommer fylligare information att ges. Se anslag.
  • Vill du veta mer eller har finansieringsförslag är du välkommen att kontakta projektledare Börje Nilsson. borje.nilsson@vestrautveckling.se, +46 (0)70 620 6066
Kosters Framtid behöver dig. Läs folder.

Gör intresseanmälan.

Läs mer om projektet Kosters Framtid.