Kosternämnden och Samhällsföreningen träffar kommunledningen den 19 juni angående VA-plan

Kosternämnden och Samhällsföreningen har skickat en skrivelse till kommunledningen angående VA-plan och träffar kommunledningen den 19 juni bl a som en följd av skrivelsen. Läs skrivelsen.
Läs mer om VA-frågan.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter