Kosters Framtid en uppdatering

Under mars startade arbetet med att omsätta den LokalEkonomiska Analysen (LEA) i praktiskt utvecklingsarbete. Arbetet genomförs av en projektgrupp med en överordnad styrgrupp med representanter för Samhällsföreningen, Nationalparken, Kommunen, Kosterstiftelsen och Kosternämnden.
 
Under de senaste månaderna har ett 20-tal personer varit engagerade i fyra delprojekt:

Läs mer.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter