Lokal ekonomisk analays LEA

Vill du under hösten delta i en arbetsgrupp, som tillsammans med Ulla Herlitz som processledare och Börje Nilsson projektledare, arbeta med att göra en lokal ekonomisk analys som grund för den fortsatta utvecklingen av Koster. Anmäl ditt intresse senast den 1 oktober till Samhällsföreningen, Maria Wogenius maria.wogenius@hotmail.com eller till Kosternämnden, Göran Lyth  goran@reservatet.nu
 
Läs mer om LEA