Kosternämndens och Kosters samhällsförenings gemensamma remissvar till VA försörjning av Kosteröarna.