Samhällsföreningens årsmöte

Den 18 mars hade Kosters Samhällsförening årsmöte i Fiskargården. Läs protokollet.