Information om VA-utredningen

I samband med Kosters Samhällsförenings årsmöte på Fiskargården höll Göran Lyth och Anders Tysklind en information om vattenutredningen.
 
Projektet har lämnat sin slutrapport. Läs rapporten. PROJEKTGRUPPENS RAPPORT - 2017-02-05 - ALTERNATIV 3 
 
Frågan går ut på remiss från kommunen den 12 april och remisstiden sträcker sig fram till den 30 augusti. Kosternämnden och Kosters Samhällsförening är remissinstanser.
 
En workshop angående kunskapscentret och ett Ö-råd planeras till sommaren.
 
Paragraf 6 i Vattentjänstlagen har stor betydelse i sammanhanget och det pågår en process angående tillämpning av lagen i dialog mellan Miljödepartementet och SKL (Sveriges kommuner och Landsting). Strömstads Kommun har tillskrivit Miljödepartementet i frågan.
 
Synpunkter från Kosterbor på vattenutredningen kanaliseras lämpligast via Kosternämnden eller Kosters Samhällsförening.
 
Tidsaspekten talar för Alternativ 3 då det gör att man kan komma igång direkt efter beslut. En överföringsledning beräknas ta ca 10 år innan man löst, vilket kommer att ”lägga en blöt filt” över alla utveckling på koster under de kommande 10 åren.