Ny bok om Räkfisket på Kosteröarna

Nu utkommer Daniel Holms nya bok "Räkfisket på Kosteröarna - med presentation av fiskebåtarna". 
Finns att köpa på Naturum, Strandkanten, hembygdsmuséet och på passagerarbåten. 
Se även: www.dholm.se
E-post edanielholm@gmail.com